Data omvat eigenlijk iedere vorm van informatie, al krijgt data die digitaal opgeslagen is het meeste aandacht. Waardevolle data kan beschermd worden vanuit een economisch motief en bij data over personen zijn er ook wettelijke verplichtingen over hoe de data beschermd moet worden. Om uw data goed te kunnen beschermen is het van belang dat u weet waar uw data vandaan komt en waarom het verzameld is, hoe het opgeslagen wordt en hoe het daarna gebruikt wordt. Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de bescherming van data en andere relevante informatie.