Mogen er nieuwe variabelen gecreëerd worden op basis van mogelijk gevoelige data?

Het is alleen toegestaan gevoelige persoonsgegevens te verwerken, als je je kan beroepen op een van de tien uitzonderingen op het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens én op een van de zes normale verwerkingsgronden. Dat is een eerste voorwaarde voor het creëren van nieuwe variabelen. Daarnaast mag data alleen worden verwerkt binnen het doel waarvoor die data verzameld is. Als er aan deze voorwaarden wordt voldaan, is er een goede kans dat er nieuwe variabelen gecreëerd mogen worden op basis van gevoelige persoonsgegevens. Hierbij is het van belang dat je kan beargumenteren waarom het creëren van de variabelen binnen het verwerkingsdoel past. In dit kader is het zeer aan te raden om alleen nieuwe variabelen te creëren, als dit bevorderlijk is voor de betrokkenen wiens data verwerkt wordt.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles