Wat is het Legal AIR platform?

Het Legal AI Rules & Regulations (‘Legal AIR’) kennisplatform gaat eraan bijdragen dat Artificial Intelligence (‘AI’) in de praktijk toegepast kan worden, waarbij wet- en regelgeving en ethische waarden in acht worden genomen. Legal AIR gaat daarvoor de vaak abstracte kennis, best practices, guidelines over AI ‘vertalen’ naar de praktijk. En via Legal AIR kunnen partijen die concrete vragen over juridische en ethische aspecten van AI hebben, experts vinden die deze vragen kunnen beantwoorden. Legal AIR geeft ‘lucht’ aan AI projecten.

Waarom?

Er is nu nog veel onduidelijkheid over de juridische en ethische aspecten van AI. Er zijn veel vragen waar geen makkelijk antwoord op is te geven. Hierdoor zien organisaties (bedrijfsjuristen) veel risico’s en zijn ze terughoudend met het grijpen van kansen die door AI worden geboden. Er worden veel ‘beren op de weg’ gezien. Daardoor is de acceptatie van AI door bedrijven en overheden nog steeds (te) laag. De antwoorden zijn er vaak wel al wel te geven, maar ze zijn opgeschreven voor en door juristen. Daarnaast zijn ze verspreid over de websites van, onder meer, overheden, bracheorganisaties en kennisinstellingen. Hier kan men makkelijk de weg in kwijt raken. Daarom wordt er met Legal AIR een kennisplatform opgezet waar al deze informatie voor iedereen laagdrempelig toegankelijk wordt.

Voor wie?

Met legal AIR en het platform richten we ons op de hele samenleving, dus overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen.
Voor burgers willen we een plek zijn waar ze begrijpelijke informatie kunnen vinden over hun juridische vragen, zoals hun rechten en plichten. Verder is ons doel ook om hen vragen te laten stellen en hen de mogelijkheden te geven om hun rechten in te kunnen roepen.

Voor overheden willen we informatie beschikbaar maken die hun vragen beantwoordt en beleidsmakers kan helpen. Daarnaast willen we hen vragen laten stellen, ervaringen (beste practices) laten uit wisselen en toegang geven tot modeldocumenten.

Voor bedrijven willen we zorgen dat ze de echte vraagstukken begrijpen en niet uit angst voor risico’s geen AI projecten beginnen. Daarnaast willen we hen toegang geven tot vakgenoten om ervaringen uit te wisselen, tot modeldocumenten en tot experts aan wie ze vragen kunnen stellen. We willen ook kennis delen over vragen over, onder mee, (IP) bescherming van algoritme, getraind model, data(sets) en gedragscodes.

Voor kennisinstellingen willen we zorgen dat ze hun onderzoek kunnen delen en onder de aandacht brengen van overheden en bedrijven. Daarnaast zullen er op het platform ook vragen worden gesteld die het onderzoeken waard zijn. Ook willen we studenten de kans geven om mee te werken aan het platform en zo bij te dragen aan hun onderwijs.

Wat?

Met dit project willen we dus het volgende doen:

  1. Onderzoeken wat de vragen zijn van organisaties, bedrijven en overheden en wat hun behoeftes zijn.
  2. Een kennisplatform inrichten waar deze vragen beantwoord worden, waar kennis te vinden is (kennisbank, events, experts) en waar in de behoeftes wordt voorzien.
  3. Door de betere toegang tot deze informatie zorgen dat Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden meer AI kansen durven te pakken.

Om dit te bereiken gaan we de kennis en experts toegankelijk maken voor burgers, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Iedereen die met AI te maken krijgt moet uiteindelijk eenvoudig antwoord kunnen vinden op de juridische en ethische vragen over AI.

Hoe?

We beginnen met een basisplatform waarop we essentiële informatie publiceren en de (beleids)documenten van belangrijke partijen verzamelen. Bij het bouwen, inrichten, onderhouden en gebruik maken van dit platform gaan we al zoveel mogelijk gebruik maken van AI-technieken. Hierna wordt dit uitgebouwd tot een interactief kennisplatform wat gebruik maakt van AI om de informatie te verbinden en beter doorzoekbaar te maken. Daar voegen we dan later nog een expert netwerk aan toe zodat nieuwe vragen ook beantwoord worden. Voor de verdere uitbouw hebben we verdere financiering nodig. Zeker wanneer we het platform naar een Europees niveau willen tillen.

© Copyright - Legal AIR 2020