We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Jun 2023

Bijeenkomst gebruik AI door gemeenten 29 juni 2023!

Het afgelopen half jaar heeft de sectie Tech van BG.legal een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van algoritmes door overheden. Meer specifiek was het doel informatie te vergaren over de toepassing van algoritmes bij het evalueren van en het nemen van beslissingen over mensen. Op 5 april 2022 heeft de Tweede Kamer namelijk een motie aangenomen waarbij werd opgeroepen een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (‘IAMA’) verplicht in te zetten voor dit type algoritmes.

Om die reden hebben we +/- 100 gemeenten, de provincies en waterschappen gevraagd om ons informatie te verschaffen op grond van de Wet open overheid (Woo) over het gebruik van algoritmes en IAMA’s. Op basis van de reacties op dit Woo-verzoek is een rapport opgesteld met onze bevindingen.

Op 29 juni 2023 zal dit onderzoeksrapport gepresenteerd worden. Deze bijeenkomst zal onder meer in het teken staan van het gebruik van algoritmes door overheden, het uitvoeren van IAMA’s en ervaringen met assessments zoals de IAMA. Wij verwachten dat deze bijeenkomst onder meer interessant is voor overheden die een IAMA zouden kunnen/moeten uitvoeren. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de JADS te ’s-Hertogenbosch georganiseerd.

Wanneer            : woensdag 29 juni 2023
Waar                   : JADS Den Bosch
Aanvang            : 13:30 uur
Einde                   : 17:00 uur
Toegang
             : gratis

Programma

 • 13.30 uur > Deuren open met koffie/thee
 • 14.00 uur > Welkom door Emile Aarts (JADS) en Jos van der Wijst
 • 14.10 uur > Korte inspiratiesessie door Emile
 • 14.30 uur > Presentatie rapport Algoritmegebruik overheden en IAMA door Jos van der Wijst
 • 14.50 uur > VNG: verantwoord algoritme gebruik: handreiking vanuit de VNG
 • 15.15 uur > Paneldiscussie:
  Vanuit grote gemeente (Lotte Sluyser, gemeente Den Haag);
  Vanuit kleine gemeente (Daniel de Klein, gemeente Helmond)
 • 16.00 uur > Netwerkborrel
 • 17.00 uur > Einde

Aanmelden kan via deze link.

Jul 2023

Geen evenementen gepland

Aug 2023

Geen evenementen gepland

Sep 2023

Geen evenementen gepland