Overheden op centraal en lokaal niveau beginnen steeds meer de waarde in te zien van data. Grote steden willen smart worden, maar ook kleinere gemeentes wagen zich aan projecten. Als overheid mag je echter niet zomaar data verzamelen over je burgers en die overal voor gebruiken. Op deze pagina vindt je antwoorden op vragen over de verplichtingen van overheden bij het verwerken van data en andere relevante informatie.