Het delen van data door middel van een Creative Common licentie: wat betekent dit?

Licenties als Creative Commons, GNU en MIT worden gebruikt als een rechthebbende zijn intellectueel eigendomsrecht openbaar wil maken. Hiervoor heeft het initiatief Creative Commons een aantal licenties gemaakt die een verschillende mate van vrijheid aan gebruikers geeft. Deze verschillende soorten licenties  worden uitgelegd  op https://creativecommons.org/licenses/. Op deze website kun je met behulp van twee vragen de licentie vinden die het best past bij jouw doelstelling:

  1. Mogen derden afgeleide werken van jouw werk delen?
  2. Mogen derden gebruik maken van jouw werk voor commerciële doeleinden?

De Creative Commons licenties worden veel gebruikt voor open source software en data, met het doel gebruikers te stimuleren mee te werken aan projecten en het beter beschikbaar maken van bepaalde kennis.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles