Hoewel de verplichtingen van de verwerkers van data sterk afhangen van het type data, zijn er wel veel regels over. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk persoonsgegevens, maar ook als u met vertrouwelijke data werkt heeft u een verplichting om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over contractuele en wettelijke verplichtingen voor data en andere relevante informatie.