Met macht komt verantwoordelijkheid. Als men AI-systemen zwaarder mee laat wegen bij beslissingen, dan moet iemand ook verantwoordelijkheid nemen voor die systemen. Deze verantwoordelijkheid heeft twee hoofdredenen. Ten eerste is het handig als er iets fout is en er vragen zijn over wie er aansprakelijk is voor het systeem (Zie AI - Aansprakelijkheid). Ten tweede willen mensen graag weten waarom een bepaalde beslissing wordt genomen en daarvoor moet de beslissing of het advies van het systeem uitgelegd worden. Ook hier is een verantwoorodelijke voor nodig. Op deze pagina worden vragen over de verantwoordelijkheden over AI verder toegelicht.