Hoe kan data juridisch worden beschermd?

Het is niet mogelijk om juridisch eigenaar te zijn van data. Dit komt doordat data geen “zaak” is (geen tastbaar object). Het is echter wel mogelijk om data te beschermen door middel van het intellectuele eigendomsrecht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er auteursrecht rust op data, wanneer er is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Daarnaast kan een bepaalde dataset een onderdeel vormen van een uitvinding, dat wordt beschermd door een octrooi. Verder ontstaat er een databankrecht als men tijd en moeite steekt in het samenstellen van een dataset door informatie te ordenen en te labelen. Het databankenrecht beschermt echter alleen de samenstelling van de data en niet de exacte data die erin zit.

Naast de aanpak vanuit intellectueel eigendom is het ook mogelijk om contractuele afspraken te maken. In een overeenkomst kunnen er tussen partijen afspraken gemaakt worden over de data. Denk hierbij aan afspraken omtrent wie de data mag inzien, voor welke periode en op welke manier men toegang krijgt tot de data. Wanneer een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken uit de overeenkomst, pleegt deze partij wanprestatie en zal er in veel gevallen een schadevergoeding moeten worden betaald. Om de data zo goed mogelijk te beschermen, is het dus van belang goede afspraken te maken.

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan ligt het iets genuanceerder. Door de AVG heb je als betrokkene een aantal rechten waarmee je de verwerking van je persoonsgegevens kan controleren of beperken. Er is echter geen manier om te zorgen dat niemand meer jouw persoonsgegevens verwerkt, omdat er voor lang niet alle vormen van verwerking toestemming nodig is.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles