Is er een zorgplicht voor publieke datasets? Zo ja, bij wie ligt deze zorgplicht?

Het antwoord op deze vraag is negatief: er geldt geen zorgplicht voor publieke datasets. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de publieke datasets van de overheid, te vinden via  https://data.overheid.nl. De beheerders van deze datasets vermelden hierbij expliciet dat ze de kwaliteit van data niet kunnen garanderen. Echter, zij hanteren wel een klachtenprocedure aan de hand waarvan gebreken in de datasets kunnen worden opgespoord. Wanneer een dataset niet voldoet aan de minimumeisen en dit probleem niet wordt of niet kan worden opgelost, zal de dataset gedepubliceerd worden.

De Rijksoverheid heeft ook een eigen portaal, waarin alle datasets op basis van een publiek-domein licentie wordt gepubliceerd. Er wordt echter geen garantie gegeven voor de kwaliteit van deze datasets en alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles