Welke wetgeving is van toepassing op persoonsgegevens?

De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Uitzondering hierop geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door de politie of een onderdeel van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. Voor deze instanties gelden de Wet Politiegegevens en de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens voor het verwerken van persoonsgegevens.

Naast deze algemene wetgeving hebben verschillende sectoren ook nog specifieke wetgeving. Zo is in de zorg ook de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg van belang.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles