Hoe kan een overeenkomst digitaal ondertekend worden?

Waar vroeger overeenkomsten altijd met natte inkt werden ondertekend, is het tegenwoordig ook mogelijk om digitaal overeenkomsten te sluiten. Een veilige manier voor het sluiten van een dergelijke overeenkomst is door middel van bepaalde technologie, zoals DocuSign. De persoon die bevoegd is tot het sluiten van de overeenkomst, kan door middel van een persoonlijke sleutel de digitale overeenkomst ondertekenen. Op deze manier is de digitale handtekening altijd te herleiden tot een natuurlijk persoon. Wanneer partijen vóór ondertekening van de digitale overeenkomst onderling de sleutels voor DocuSign uitwisselen, dan hebben beide partijen in ieder geval zekerheid dat de overeenkomst wordt gesloten door deze personen.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles