Welke wetgeving is van toepassing op data (persoonsgegevens uitgezonderd)?

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor data, niet zijnde persoonsgegevens. Data als concept is niet gereguleerd en wordt vaak niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht zoals het auteursrecht. Om deze reden zullen partijen onderling goede afspraken moeten maken waar zij op terug kunnen vallen. Denk aan afspraken over: wie krijgt toegang tot welke data? Voor hoe lang? Wie kan de data aanvullen/aanpassen? Het is van belang dat partijen hierover nadenken en dit vastleggen in een overeenkomst.
Voor het antwoord op deze vraag omtrent persoonsgegevens, klik hier.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles