Hoe kunnen burgers toegang krijgen tot de data van de overheid?

De overheid publiceert datasets op hun website. Indien de benodigde data nog niet beschikbaar is, is het mogelijk om een verzoek in te dienen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Op deze webpagina wordt een duidelijk stappenplan voor het indienen van een WOB-verzoek uiteengezet.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles