Hoe staat het met een zorgplicht voor je model?

Op dit moment is er geen specifieke zorgplicht voor software of modellen. Producenten hoeven dus niet te bewijzen dat ze niks fout hebben gedaan. Wel zal de wetgever binnenkort Richtlijn (EU) 2019/770 moeten implementeren. In deze richtlijn wordt de handelaar in digitale diensten of inhoud aansprakelijk gesteld voor een verzuim in de levering van het digitale product en ook voor sommige vormen van non-conformiteit. Hierdoor wordt een deel van het productaansprakelijkheidsregime doorgetrokken naar digitale producten. Ook het voorstel van de Europese Commissie voor een AI verordening kan hier verandering in brengen.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 13:13:41
  • Gewijzigd op 04-08-2021 13:27:19
  • Sectoren Cultuur en Media Defensie Energie en Duurzaamheid Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Financiële Dienstverlening Gebouwde omgeving Logistiek Veiligheid Technische Industrie Onderwijs Publieke diensten
  • Onderwerpen AI AI - Aansprakelijkheid