Mag je modellen maken die bijzondere persoonsgegevens impliciet kunnen vinden?

In principe mag je alles maken, maar zodra je persoonsgegevens gaat verwerken moet je rekening houden met de AVG. Bij het verwerken van persoonsgegevens heb je een verwerkingsgrond nodig. In totaal zijn er zes verwerkingsgronden. Als je bijzondere persoonsgegevens wilt verwerken, moet je naast een geldige verwerkingsgrond ook nog gebruik kunnen maken van een van de tien uitzonderingen op het verwerkingsverbod voor bijzondere persoonsgegevens.
De vraag is nu natuurlijk of persoonsgegevens die door een model afgeleid worden, ook moeten worden behandeld als persoonsgegevens. Als het nieuwe afgeleide datapunt verbonden wordt aan een set persoonsgegevens, dan wordt dit ook een persoonsgegeven. Mocht uit het afgeleide datapunt informatie over één van de onderwerpen die binnen de bijzondere persoonsgegevens vallen blijken, dan is dat datapunt ook een bijzonder persoonsgegeven.
Als een model op basis van gegevens een kenmerk van bijzondere persoonsgegevens af kan leiden, moet er dus voldaan worden aan de eisen van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. In de praktijk zullen alleen de eerste uitzondering (uitdrukkelijke toestemming) of de derde uitzondering (het beschermen van vitale belangen van de betrokken persoon)  praktisch haalbaar zijn.

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 12:49:23
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:57:52
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Gebouwde omgeving Logistiek Veiligheid Onderwijs
  • Onderwerpen AI AI - Verantwoordelijkheden