Welke verplichtingen heeft een ontwikkelaar tegenover een opdrachtgever?

Iedere opdrachtnemer heeft de verplichting om zijn deel van een overeenkomst na te komen. Daarom is het goed om in de opdracht vast te leggen wat de opdrachtgever verwacht van het uiteindelijke product en hoe bepaald kan worden of aan die eis is voldaan. Ook moet je als ontwikkelaar verantwoording af kunnen leggen over hoe je de opdracht hebt uitgevoerd en moet je je opdrachtgever goed informeren.
Zolang je als ontwikkelaar niet in dienst bent van een opdrachtgever, blijf jij de rechthebbende van het auteursrecht van de modellen en software die je ontwikkelt. Als je opdrachtgever het auteursrecht wil hebben, dan moet dat los overgedragen worden.

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 13:34:20
  • Gewijzigd op 25-08-2021 10:04:01
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Gebouwde omgeving Logistiek Veiligheid Onderwijs
  • Onderwerpen AI AI - Verplichtingen