Welke wetten zijn specifiek van toepassing op  AI?

Op dit moment zijn er maar enkele wetten waarin sommige toepassingen van AI worden gereguleerd. Die worden hier aangestipt.
Op het moment dat een AI persoonsgegevens gebruikt of voorspellingen doet over mensen die een aanmerkelijk effect op hen hebben, valt dit onder de reikwijdte van de AVG en de Wpg specifiek voor justitie. Om persoonsgegevens te verwerken moet er sprake zijn van een verwerkingsgrond en een model trainen of gebruiken is een vorm van verwerking. Verder kan een betrokkene het recht hebben om uitleg te krijgen over hoe een model werkt als de uitkomst van het model juridische gevolgen heeft of een aanmerkelijk effect op het leven van de betrokkene.
Naast het reguleren van sommige modellen valt ieder AI model onder de noemer van software en dus ook onder de wetgeving die daarover gaat. Zo is het auteursrechtbeleid voor software van toepassing op modellen en als een vergelijkbaar stuk software tot een schadevergoeding zou leiden, dan wordt een model hetzelfde behandeld.
Verder worden er op dit moment strengere eisen gesteld aan fysieke producten dan aan software die puur digitaal is. Als er een model verwerkt is in een product zoals een robot of een zelfrijdende auto, dan valt dat model onder dezelfde regels als het product waar het zich in bevindt.

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 13:31:23
  • Gewijzigd op 25-08-2021 09:21:26
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Gebouwde omgeving Logistiek Veiligheid Onderwijs
  • Onderwerpen AI AI - Verplichtingen