Op welke manieren kan een AI model beschermd worden?

AI modellen zijn een vorm van software en kunnen dan ook op vergelijkbare manieren beschermd worden. Ten eerste kan er een auteursrecht rusten op de code van het model. De rechthebbende van dat auteursrecht heeft daarmee het recht tot exploitatie van het model door het openbaar te maken of te verveelvoudigen. Hoewel het niet is toegestaan om software zonder toestemming te analyseren en de interne werking te bekijken, is dat nog steeds wel een risico wanneer men een softwareprogramma openbaar maakt. Een tweede optie is dan ook om van de code een soort van bedrijfsgeheim te maken en alleen toegang tot het model te geven zonder de achterliggende software openbaar te maken. Dit is wat er bijvoorbeeld bij Google Translate  gebeurt. Men kan dan nog wel proberen om achter het achterliggende model te komen door een modelstructuur en type te gokken en vervolgens heel veel uitkomsten te verzamelen. Dit is echter voor gecompliceerde modellen onbegonnen werk en voor de beheerder ook makkelijk te detecteren.

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 12:14:40
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:55:14
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Gebouwde omgeving Logistiek Onderwijs Veiligheid
  • Onderwerpen AI AI - Mogelijkheden AI - Eigendom