Wanneer een partij data deelt en deze data blijkt niet van goede kwaliteit, kan dat leiden tot aansprakelijkheid?

Het antwoord op deze vraag hangt af van hetgeen is afgesproken in de overeenkomst tussen partijen. Wanneer een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, pleegt deze partij wanprestatie en zal er een schadevergoeding betaald moeten worden. Deze schadevergoeding ziet dan op de schade die de andere partij leidt, doordat de verplichtingen niet zijn nagekomen.

De vraag die hier vaak bij komt kijken is: wat was precies de verplichting uit de overeenkomst? Om onduidelijkheden hierover te voorkomen, is het van groot belang de verplichtingen van beide partijen nauwkeurig te omschrijven in de overeenkomst.

In de gevallen waarbij een partij bijvoorbeeld onzorgvuldig handelt en onvoorzichtig is met de data, kan het ook zo zijn dat deze partij aansprakelijk kan worden gesteld op basis van onrechtmatigheid. Juridisch gezien spreken we dan ook wel van een onrechtmatige daad. Ook op deze basis zou aansprakelijkheid voor data kunnen ontstaan.

Details

  • Toegevoegd op 04-06-2021 14:38:13
  • Gewijzigd op 11-08-2021 13:27:13
  • Sectoren Landbouw en Voeding Cultuur en Media Energie en Duurzaamheid Financiële Dienstverlening Haven en Maritiem Gebouwde omgeving Gezondheid en Zorg Technische Industrie Defensie Publieke diensten Veiligheid Onderwijs Logistiek
  • Onderwerpen Data Data - Samenwerking Data - Verplichtingen