Hoe staat het met een zorgplicht voor je model?

Op dit moment is er geen specifieke zorgplicht voor software of modellen. Producenten hoeven dus niet te bewijzen dat ze niks fout hebben gedaan. Wel zal de wetgever binnenkort Richtlijn (EU) 2019/770 moeten implementeren. In deze richtlijn wordt de handelaar in digitale diensten of inhoud aansprakelijk gesteld voor een verzuim in de levering van het digitale product en ook voor sommige vormen van non-conformiteit. Hierdoor wordt een deel van het productaansprakelijkheidsregime doorgetrokken naar digitale producten. Ook het voorstel van de Europese Commissie voor een AI verordening kan hier verandering in brengen.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles