Welke verplichtingen heeft een ontwikkelaar tegenover een opdrachtgever?

Iedere opdrachtnemer heeft de verplichting om zijn deel van een overeenkomst na te komen. Daarom is het goed om in de opdracht vast te leggen wat de opdrachtgever verwacht van het uiteindelijke product en hoe bepaald kan worden of aan die eis is voldaan. Ook moet je als ontwikkelaar verantwoording af kunnen leggen over hoe je de opdracht hebt uitgevoerd en moet je je opdrachtgever goed informeren.
Zolang je als ontwikkelaar niet in dienst bent van een opdrachtgever, blijf jij de rechthebbende van het auteursrecht van de modellen en software die je ontwikkelt. Als je opdrachtgever het auteursrecht wil hebben, dan moet dat los overgedragen worden.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles