Hoe krijg je een databankrecht?

Voor een databankrecht stelt de wet een paar eisen waar men aan moet voldoen. Een databank is gedefinieerd als:

  • Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die
  • Systematisch of methodisch geordend zijn en
  • Afzonderlijk toegankelijk zijn en
  • Waarbij voor de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht sprake is van een substantiële investering.

Het is dus belangrijk dat er een investering is gedaan in het maken van de databank en dat die niet zomaar een bijproduct is van een ander project.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles