Wat mag een consument van een AI model verwachten m.b.t. kwaliteit?

De standaardregel als je producten verkoopt aan consumenten is dat je moet voldoen aan de gemaakte beloftes. Dit geldt tot bepaalde hoogte ook voor zowel een softwareproduct als een model, al zijn de regels op dit moment nog een stuk minder streng dan voor fysieke producten. Let dus op wat je belooft over het product. Verder zul je klanten misschien moeten herinneren aan de beperkingen van je product. Als een Tesla in Autopilot rijdt, waarvoor Tesla op haar website aangeeft dat de bestuurder actief moet blijven, moet de bestuurder zijn hand op het stuur houden. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt Autopilot uitgeschakeld. De rechter oordeelde in 2018 dat de Autopilot van een Tesla niet de feitelijke bestuurder van de auto was. Dit vonnis zou echter anders uit hebben kunnen pakken als de Tesla geen systeem had om te controleren of de bestuurder nog alert was en zo nee, om de Autopilot uit te schakelen.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles