Hoe kan een AI-model overgedragen worden?

Een model is een vorm van software en dus moet zowel de code als het auteursrecht op de code zelf overgedragen worden. Hiervoor is een akte, een schriftelijke overeenkomst, nodig. Let wel op hoe ver die overdracht gaat: krijg je het auteursrecht op de wiskundige weergave van het model, het hele programma er omheen of zelfs ook de trainingsmethode en de documentatie? Het auteursrecht op die verschillende onderdelen is niet automatisch een geheel, zeker de documentatie is soms een los document waar dan een los auteursrecht op rust. Verder heb je als koper aan de overdracht van alleen het auteursrecht niet zo veel, de verkoper moet jou ook de code geven. Dit kan gebeuren doordat de verkoper de code op jouw ontwikkelingsplatform plaatst of door een harde schijf met de code erop uit te wisselen. Het is verder niet onredelijk om daarna ook te eisen dat de verkoper de code van haar systemen verwijdert.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles