Kan er beslag gelegd worden op een AI-model?

Het model wordt beschermd door een auteursrecht en aangezien een auteursrecht een vermogensrecht is, mag daar beslag op worden gelegd. Auteursrechten kennen wel een uitzondering: er kan geen beslag worden gelegd op een auteursrecht wat nog steeds bij de maker rust. De rechthebbende van het auteursrecht heeft niet het recht om de code op te eisen van de vorige rechthebbende, net als dat de rechthebbende van een auteursrecht op een boek dat boek niet op mag eisen van een uitgeverij. Wel mag de houder van het medium waar de code op staat de code niet openbaar maken of verspreiden.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles