Is het mogelijk om beslag te leggen op data?

Nee, er kan alleen beslag worden gelegd op goederen. Data is geen goed en dus kan er geen beslag op worden gelegd. Er kan wel beslag worden gelegd op de computer waarop de data is opgeslagen.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles