Wie is auteursrechthebbende van een AI-model?

Voor het antwoord op de vraag wie rechthebbende is van het auteursrecht op een AI-model is het van belang om te kijken naar de manier waarop het AI-model is ontwikkeld. Voor de relatie tussen de ontwikkelaar en de opdrachtgever geeft ‘Van wie is het AI-systeem?’ een overzicht.
Bij een arbeidsovereenkomst komt het intellectueel eigendom standaard toe aan de werkgever, tenzij dit anders is bepaald. In het geval van een opdracht komt het intellectueel eigendom toe aan de maker, die het daarna over kan dragen.

Details
More questions?

If you were not able to find an answer to your question, contact us via our member-only helpdesk or our contact page.

Recent Articles