Is het mogelijk om data te verpanden?

Op grond van de wet is dit niet mogelijk, omdat data juridisch lastig te duiden is. Data is namelijk geen “goed” in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn echter wel andere verpandingsmogelijkheden denkbaar om verhaal te kunnen nemen op data. Zo kan er gedacht worden aan het vestigen van een pandrecht op een specifieke gegevensdrager. Ook bestaat de mogelijkheid om een pandrecht te vestigen op het intellectuele eigendomsrecht dat op de data rust, zoals auteursrecht of een databankrecht. Het verpanden van de data an sich is echter nog steeds niet mogelijk.

Details

  • Toegevoegd op 25-06-2021 08:56:42
  • Gewijzigd op 15-10-2021 12:34:28
  • Sectoren Cultuur en Media Energie en Duurzaamheid Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Technische Industrie Defensie Financiële Dienstverlening Gebouwde omgeving Onderwijs Logistiek Publieke diensten
  • Onderwerpen Data Data - Eigendom Data - Mogelijkheden