We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Stageopdracht

Hi allemaal!

Wij zijn Didi Leferink (21) en Asli Ilik (25), vierdejaars HBO-Rechtenstudenten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Momenteel zijn wij bezig met een afstudeerstage bij BG.legal. Tijdens onze stageperiode verrichten wij 14 weken lang individueel een juridisch relevant onderzoek. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek, zullen wij een beroepsproduct opstellen die BG.legal in de praktijk kan gaan helpen de betrokken cliënten op een snelle en efficiënte manier te adviseren.

Artificial Intelligence is een belangrijke pijler in de technologie. Vanuit de praktijk is er behoefte aan inzicht en duidelijkheid over de regelgeving waar AI-toepassingen aan moeten voldoen. Met het oog op het voorstel Wet op de Artificial Intelligence (AI-verordening), dat is gepresenteerd door de Europese Commissie in april 2021, hebben wij ervoor gekozen om nader onderzoek hiernaar te verrichten.

Didi zal onderzoek verrichten naar de verschillende risicocategorieën die zijn gesteld in de beoogde AI-verordening. Hierbij zal zij zich met name richten op de verplichtingen die gelden voor AI-systemen die binnen de risicocategorie ‘high risk’ vallen. De komende weken zal zij dus voor BG.legal inzichtelijk maken wat de risico gebaseerde aanpak van de AI-verordening precies zal gaan inhouden.

Asli zal onderzoek verrichten naar de AI-toepassingen in de gezondheidszorg. AI-toepassing in de gezondheid en de zorg kunnen helpen de juiste zorg op de juiste plaats te realiseren en de zorg kwalitatief beter, goedkoper en doelmatiger te maken. Steeds meer systemen, apparaten en applicaties zijn samengespannen met de AI. Asli zal bij haar onderzoek zich met name richten op de privacyaspecten van AI-toepassingen voor zorginstellingen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in ons onderzoek, voel je vrij om contact met ons op te nemen. Indien je ons ook van meer informatie kunt verschaffen, zouden wij dit ook heel erg leerzaam vinden.

Met vriendelijke groet,

Didi & Asli

Contactgegevens:

E-mail Didi: df.leferink@student.avans.nl

E-mail Asli: a.ilik@student.avans.nl