We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Nieuwe Raad van Advies LegalAIR

Na een jaar bouwen is de eerste fase van LegalAIR afgerond. Er staat een kennisplatform waar we trots op zijn. Met informatie waardoor bezoekers, laagdrempelig vragen over juridische en ethische aspecten van kunstmatige intelligentie kunnen beantwoorden. Veel dank aan Metropoolregio Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, de NL AIC en verschillende organisaties die de ontwikkeling van LegalAIR mogelijk hebben gemaakt.

 

Na het afronden van deze fase, werken we hard aan de verdere uitbouw van LegalAIR. Dat betekent:

  • Vraagbaak: we gaan een helpdesk inrichten voor al je vragen over juridische en ethische aspecten van AI. De medewerkers van de helpdeks kunnen je op weg helpen om de informatie te vinden waarmee jij je vraag kunt beantwoorden.
  • Loketfunctie: wanneer je vraag complex is, dan kan LegalAIR je in contact brengen met een expert. Bijvoorbeeld over ethische aspecten van AI, informatiebeveiliging, kwaliteit van algoritme/AI-systemen, vragen over bias in data en natuurlijk juridische aspecten. Of bijvoorbeeld de vraag of een AI-systeem compliant is met bestaande (en toekomstige) wet- en regelgeving.
  • EU voorstel AI verordening: natuurlijk volgen we de ontwikkelingen rondom het EU concept voor een AI Verordening. Wanneer daar nieuws over is, dan zullen we dit publiceren, analyseren, becommentariëren en de gevolgen voor gebruikers van AI toepassingen aangeven.
  • Events: we gaan events organiseren of meewerken aan events die derden organiseren op het gebied van juridische en ethische aspecten van AI. We zoeken daarbij nadrukkelijk de verbinding met anderen (kennisinstellingen, andere organisaties) om zodoende te bevorderen dat Nederland op het gebied van AI voorop gaat/blijft lopen.
  • Invulling geven aan een business model om LegalAIR te kunnen blijven onderhouden. Daarom gaan we met ingang van Q2 2022 werken met een abonnementsmodel. Dit betekent dat een deel van de informatie op LegalAIR gratis beschikbaar blijft. De overige informatie, met de vraagbaak en loketfunctie, zal alleen beschikbaar zijn voor organisaties met een abonnement.

 

Raad van Advies

Om ons gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de inhoud, activiteiten, ontwikkeling van het kennisplatform, hebben we een Raad van Advies geformeerd. De komende tijd gaan we die verder uitbreiden. De eerste leden van de Raad van Advies zijn:

  1. d.r H.J. van den Herik

Emiritus hoogleraar Recht en Informatica in Leiden. Jaap stond aan de basis van verschillende AI gerelateerde verenigingen en organisaties.

  1. ir. L.J.H.M. Kester

Senior research scientist bij TNO. Lid geweest van de ECP werkgroep AI die in 2018 de AI Impact Assessment heeft gemaakt.

  1. Wim-Kees Janssen

Founder van de AI startup Syntho.