We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Een AI als uitvinder?

Kan een AI-systeem aangewezen worden als uitvinder op een octrooiaanvraag?

Er wordt door juristen al langer een discussie gevoerd over de vraag of een AI-systeem de uitvinder van een octrooi kan zijn. Prof. Ryan Abbott is van mening dat dit mogelijk zou moeten zijn en dat de wet hier tekort schiet. Geen enkel land heeft hier namelijk een specifieke wettelijk regeling voor. In samenwerking met dr. Stephen Thaler zijn er twee octrooiaanvragen ingediend voor uitvindingen die zijn gedaan door DABUS, een gepatenteerd AI-systeem dat nieuwe ideeën bedenkt en beoordeelt. De eerste uitvinding is een fractale verpakking en de tweede uitvinding is een systeem dat de aandacht van mensen of machines trekt. De octrooiaanvragen zijn onder andere gedaan in Australië, de EU en Zuid-Afrika. De complete lijst van aanvragen en resultaten is te volgen op de website van het Artificial Inventor project. Tot nu toe is het volgende al duidelijk.

De EU

De European Patent Office (EPO) heeft de aanvragen afgewezen. De EPO stelt namelijk dat een AI-systeem geen geldige uitvinder is en accepteert het ook niet dat er alleen een aanvrager wordt opgegeven. Tegen dit besluit is beroep aangetekend.

Update: De Raad van Beroep van EPO heeft in de beroepsprocedure bepaald dat het niet mogelijk is om een AI als uitvinder op een octrooiaanvraag te vermelden. De uitvinder moet namelijk een mens zijn volgens de Europese Octrooi Conventie.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is het gelukt om een octrooi te krijgen voor de fractale verpakking. Het octrooirecht is toegekend aan dr. Thaler en DABUS wordt erkend als uitvinder. In Zuid-Afrika wordt er dus niet beoordeeld of de uitvinder zelf het octrooirecht zou kunnen krijgen.

Australië

De meest interessante procedure loopt in Australië. De octrooiaanvraag (voor de verpakking) was in eerste instantie afgewezen. De Deputy Commissioner of Patents (de Commissaris) van de Australian Patent Office (APO) besloot namelijk dat DABUS niet de uitvinder kon zijn op de octrooiaanvraag. De Commissaris was van mening dat alleen een mens een uitvinder kon zijn en dat de uitvinder in staat moet zijn om het octrooirecht over te dragen. Dr. Thaler heeft een beoordeling van de beslissing aangevraagd bij de Federal Court of Australia (FCoA). De FCoA oordeelde dat de beslissing van de Commissaris opzijgezet moet worden vanwege meerdere redenen:

  1. Inventor moet gezien worden als een agent. Dit kan een persoon zijn of een ding dat uitvindingen doet;
  2. De beslissing is niet in overeenstemming met de realiteit dat er uitvindingen worden gedaan die niet aan mensen toe te kennen zijn;
  3. In de Australian Patents Act (APA) bevat geen bepaling die het besluit van de Commissaris ondersteunt.

In het bijzonder stelt het hof dat het niet erkennen van DABUS als uitvinder ingaat tegen het doel van de AOA om een octrooisysteem op te zetten dat economische welzijn dient te bevorderen door middel van technische innovatie en de verspreiding van technologie. Als systemen als DABUS erkend worden als uitvinders zou dit namelijk de ontwikkeling van deze systemen bevorderen en zekerheid creëren voor hun ontwikkelaars en gebruikers.
Naast een beoordeling van het doel van de AOA geeft het hof aan dat de eisen op basis waarvan DABUS was geweigerd als uitvinder alleen van toepassing zijn op de ontvanger van het octrooirecht. Die moet namelijk wel een persoon zijn, natuurlijk of juridisch. In dit geval is het duidelijk dat dr. Thaler door zijn auteursrecht op de code van DABUS, zijn patent op DABUS en zijn eigenaarschap van de computer waar DABUS op functioneert, de persoon is aan wie het octrooirecht toekomt.
De volgende stap in Australië is nu dat de APO een nieuw besluit moet gaan nemen.

Conclusie

De eerste stappen om AI-systemen te erkennen als uitvinders zijn genomen. In Zuid-Afrika is het octrooi toegekend en in Australië zal dat binnenkort ook gaan gebeuren. De EU lijkt er echter (nog) niet klaar voor te zijn en ook in andere landen lopen er bezwaarprocedures tegen afgewezen patentaanvragen.