Wie heeft de subsidie verstrekt?

Voor dit project is een subsidie gegeven door het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE) in juni 2020. Dit fonds bestaat gedeeltelijk uit middelen van Metropoolregio Eindhoven en gedeeltelijk uit een bijdrage uit de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie. Het project sluit aan bij de Techniek en innovatie en Kennistransfer aandachtsvelden van SME en richt op aantoonbare meerwaarde door het gebruik van innovatieve methoden en technieken en het versterken van de concurrentiepositie van regionale bedrijven. Haar adviesgroep heeft een positief advies gegeven en zei: ‘Juridische kwesties kunnen een struikelblok vormen bij het ontwikkelen/inzetten van AI oplossingen. Het verkleinen van deze barrière komt het regionale ecosysteem ten goede.

© Copyright - Legal AIR 2020