Wat is de planning?

In kwartaal 4 van 2020 gaan we interviews houden met partijen die werken met AI (afnemer en leverancier) of willen gaan werken met AI. Op basis van deze interviews gaan we bepalen wat het kennisplatform aan informatie moet gaan bieden (kennisbank), hoe het platform de informatie moet ontsluiten (platform), met welke experts gebruikers via het platform in contact gebracht willen worden (expert netwerk) en welke events via het platform aangeboden zouden moeten worden (events). In dit kwartaal beginnen we ook met de technische voorbereiding van het bouwen van het platform.

In kwartaal 1 van 2021 gaan we verder met de ontwikkeling van de kennisbank, het platform, het expert netwerk en de events.

In kwartaal 2 van 2021 gaan we de testversie evalueren met de user group. Tevens gaan we beginnen met de PR/marketing van het kennisplatform. Dit met als doel om een businessmodel te ontwikkelen waardoor het een robuust en relevant kennisplatform wordt. In deze fase gaan we ook kijken of het platform, met Europese partners, naar een Europees niveau getild kan worden.

In kwartaal 3 van 2021 zal een eerste versie van het kennisplatform live gaan.

© Copyright - Legal AIR 2020