Overheid

Net als in de rest van de samenleving maakt de overheid steeds meer gebruik van digitale middelen. Zo slaat de belastingdienst gigantische hoeveelheden informatie op van burgers. Door haar handhavende taak zet de overheid de data die ze tot haar beschikking heeft steeds vaker in tegen haar burgers, soms met rampzalige gevolgen.
De overheid, en haar ambtenaren, moet door de grote gevolgen van een fout altijd goed naar de effecten van haar acties blijven kijken en zich aan haar wettelijke verplichtingen tegenover haar burgers houden. Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen die bij de overheid kunnen spelen.