LegalAIR

Het Legal AI Rules & Regulations (‘Legal AIR’) kennisplatform gaat eraan bijdragen dat Artificial Intelligence (‘AI’) in de praktijk toegepast kan worden, waarbij wet- en regelgeving en ethische waarden in acht worden genomen. Legal AIR gaat daarvoor de vaak abstracte kennis, best practices, guidelines over AI ‘vertalen’ naar de praktijk. En via Legal AIR kunnen partijen die concrete vragen over juridische en ethische aspecten van AI hebben, experts vinden die deze vragen kunnen beantwoorden. Legal AIR geeft ‘lucht’ aan AI projecten.

Met dit project willen we dus het volgende doen:

  1. Onderzoeken wat de vragen zijn van organisaties, bedrijven en overheden en wat hun behoeftes zijn.
  2. Een kennisplatform inrichten waar deze vragen beantwoord worden, waar kennis te vinden is (kennisbank, events, experts) en waar in de behoeftes wordt voorzien.
  3. Door de betere toegang tot deze informatie zorgen dat Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden meer AI kansen durven te pakken.

Om dit te bereiken gaan we de kennis en experts toegankelijk maken voor burgers, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Iedereen die met AI te maken krijgt moet uiteindelijk eenvoudig antwoord kunnen vinden op de juridische en ethische vragen over AI.

Er is nu nog veel onduidelijkheid over de juridische en ethische aspecten van AI. Er zijn veel vragen waar geen makkelijk antwoord op is te geven. Hierdoor zien organisaties (bedrijfsjuristen) veel risico’s en zijn ze terughoudend met het grijpen van kansen die door AI worden geboden. Er worden veel ‘beren op de weg’ gezien. Daardoor is de acceptatie van AI door bedrijven en overheden nog steeds (te) laag. De antwoorden zijn vaak wel al wel te geven, maar ze zijn opgeschreven voor en door juristen. Daarnaast zijn ze verspreid over de websites van, onder meer, overheden, bracheorganisaties en kennisinstellingen. Hier kan men makkelijk de weg in kwijt raken. Daarom wordt er met Legal AIR een kennisplatform opgezet waar al deze informatie voor iedereen laagdrempelig toegankelijk wordt.

Met legal AIR en het platform richten we ons op de hele samenleving, dus overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen.
Voor burgers willen we een plek zijn waar ze begrijpelijke informatie kunnen vinden over hun juridische vragen, zoals hun rechten en plichten. Verder is ons doel ook om hen vragen te laten stellen en hen de mogelijkheden te geven om hun rechten in te kunnen roepen.

Voor overheden willen we informatie beschikbaar maken die hun vragen beantwoordt en beleidsmakers kan helpen. Daarnaast willen we hen vragen laten stellen, ervaringen (beste practices) laten uit wisselen en toegang geven tot modeldocumenten.

Voor bedrijven willen we zorgen dat ze de echte vraagstukken begrijpen en niet uit angst voor risico’s geen AI projecten beginnen. Daarnaast willen we hen toegang geven tot vakgenoten om ervaringen uit te wisselen, tot modeldocumenten en tot experts aan wie ze vragen kunnen stellen. We willen ook kennis delen over vragen over, onder meer, (IP) bescherming van algoritme, getraind model, data(sets) en gedragscodes.

Voor kennisinstellingen willen we zorgen dat ze hun onderzoek kunnen delen en onder de aandacht brengen van overheden en bedrijven. Daarnaast zullen er op het platform ook vragen worden gesteld die het onderzoeken waard zijn. Ook willen we studenten de kans geven om mee te werken aan het platform en zo bij te dragen aan hun onderwijs.

We beginnen met een basisplatform waarop we essentiële informatie publiceren en de (beleids)documenten van belangrijke partijen verzamelen. Bij het bouwen, inrichten, onderhouden en gebruik maken van dit platform gaan we al zoveel mogelijk gebruik maken van AI-technieken. Hierna wordt dit uitgebouwd tot een interactief kennisplatform wat gebruik maakt van AI om de informatie te verbinden en beter doorzoekbaar te maken. Daar voegen we dan later nog een expertnetwerk aan toe zodat nieuwe vragen ook beantwoord worden. Voor de verdere uitbouw hebben we verdere financiering nodig. Zeker wanneer we het platform naar een Europees niveau willen tillen.

De Raad van Advies van LegalAIR bestaat uit:

Jaap van den Herik: Emeritus professor Informatica en Recht bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

Leon Kester: Senior Research Scientist bij TNO op het gebied van AI(XR) Strategy, AI(XR) Safety, AI(XR) Meta-ethics, AI(XR) Governance.

Wim Kees Janssen: Oprichter en CEO van Syntho.

Syntho Press Kit - Synthetic data software

Foundingpartners

BG.legal is een full service advocatenkantoor met vestigingen in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. De Eindhovense vestiging is te vinden op de Brainport Industries Campus; de fabriek van de toekomst.
Een deel van haar advocaten specialiseert zich op de juridische aspecten van data. Daarbij wordt geadviseerd over kansen, rechten en risico’s bij ‘data driven’ projecten (b.v. AI, blockchain) en het opstellen of beoordelen van overeenkomsten over dit onderwerp.

BG.legal zal zich richten op het ontwikkelen van de kennisbank, het vertalen van ‘abstracte’ normen en guidelines naar de praktijk, het maken van modeldocumenten en het beantwoorden van de juridische vragen op het platform.

logo van BG.legal

In een complexe wereld waarin data exponentieel toeneemt, helpt TwentyNext organisaties met de juiste methoden en technieken waarde uit data te creëren en relevante informatie op het juiste moment beschikbaar te maken. Daardoor worden organisaties in staat gesteld om betere beslissingen te nemen, meer controle te krijgen en resultaat te verbeteren. Daardoor wordt een wereld gecreëerd waar AI betrouwbaar, transparant en toegankelijk gemaakt wordt voor alle organisaties.
TwentyNext zal zich richten op de het bouwen van het platform zelf en deze ook voor voorzien van AI om de informatie beter toegankelijk te maken. Daarnaast zal ze ook haar ervaringen met AI-projecten gebruiken om vragen te beantwoorden en advies te geven over de aanpak en risico’s van deze projecten.

logo van TwentyNext

Contentpartners

Subsidiepartners

Voor dit project is een subsidie gegeven door het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE) in juni 2020. Dit fonds bestaat gedeeltelijk uit middelen van Metropoolregio Eindhoven en gedeeltelijk uit een bijdrage uit de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie. Het project sluit aan bij de Techniek en innovatie en Kennistransfer aandachtsvelden van SME en richt op aantoonbare meerwaarde door het gebruik van innovatieve methoden en technieken en het versterken van de concurrentiepositie van regionale bedrijven. Haar adviesgroep heeft een positief advies gegeven en zei: ‘Juridische kwesties kunnen een struikelblok vormen bij het ontwikkelen/inzetten van AI oplossingen. Het verkleinen van deze barrière komt het regionale ecosysteem ten goede.

Logo van Metropoolregio Eindhoven

De provincie Noord-Brabant draagt via de Subsidieregeling Economie en Innovatie bij aan het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven.

Logo van de Provincie Noord-Brabant

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is betrokken bij LegalAir.