We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Overheden op centraal en lokaal niveau beginnen steeds meer de waarde in te zien van data. Grote steden willen smart worden, maar ook kleinere gemeentes wagen zich aan projecten. Als overheid mag je echter niet zomaar data verzamelen over je burgers en die overal voor gebruiken. Op deze pagina vindt je antwoorden op vragen over de verplichtingen van overheden bij het verwerken van data en andere relevante informatie.

News


EU Open Data richtlijn treedt in werking

De overheid is steeds meer bezig met proactief informatie delen en ook op EU niveau wordt hier al jaren aan gewerkt. De Open Data richtlijn van 2019 (de richtlijn) over deze overheidsinformatie moest in juli al geïmplementeerd zijn bij de lidstaten. Hoewel dit in Nederland nog niet is gebeurd, is het al wel mogelijk om de te verwachte veranderingen te [...]

Events


No events found for this sector.