We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Nieuw hulpmiddel voor Waardevolle AI in de zorg

Het Ministerie van VWS heeft samen met onderzoekers van het UMC Utrecht een hulpmiddel ontwikkeld om het innovatieproces te ondersteunen. Het Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg is onderverdeeld in zeven fases. Iedere fase heeft een gate en daarin worden vragen gesteld over de innovatie in die fase. Deze vragen hebben als doel om de grenzen uit wet- en regelgeving aan te geven en daarmee een handelingsruimte daarbinnen te geven. De vragen worden vanuit vijf verschillende onderwerpen die ieder op verschillende aspecten focussen gesteld:

 • Ethiek: Vertrouwen, eerlijkheid en rechtmatigheid;
 • Techniek: Beveiliging, beheer en onderhoud;
 • Toepassing: Functionele compliance, gebruik en informatievoorziening;
 • Verantwoordelijkheid: Risicomanagement, juridische compliance en certificering;
 • Waarde: Meerwaarde, business case en belangenafweging.

De 7 fases en de bijbehorende gates zijn:

 1. Idee – Is het idee wenselijk?
 2. Verkenning – Is het ontwerp een mogelijke oplossing?
 3. Ontwikkel – Is de oplossing haalbaar?
 4. Pilot A – Werkt de oplossing?
 5. Pilot B – Is de oplossing waardevol?
 6. Implementatie – Is de oplossing klaar voor gebruik?
 7. Productie – Voegt de oplossing waarde toe?

Na het doorlopen van deze stappen eindigt men als het goed is met een waardevolle AI oplossing die geschikt is om in de zorg gebruikt te worden en ook opgeschaald kan worden. Dit proces kan gezien worden als een funnel om het ontwikkelingsproces te focussen. De funnel zorgt ervoor dat de ontwikkeling bijna uit zichzelf voldoet aan wet- en regelgeving en dat de belangen van gebruikers en andere partijen meegenomen worden. Hierdoor worden er oplossingen ontwikkeld die ook gebruikt gaan worden en daardoor waardevol zijn.