We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Eerste AI regulatory sandbox in Spanje

De Europese Commissie en de Spaanse regering presenteerde op 27 juni 2022 de pilot van de eerst AI regulatory sandbox. Deze sandbox loopt vooruit op het voorstel van de AI Act, waarin AI regulatory sandboxes expliciet zijn opgenomen.

Een regulatory sandbox is een plek waar organisaties nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen en testen. Dit gebeurt in samenwerking met toezichthouders. Door de samenwerking kunnen organisaties direct reacties en aanbevelingen krijgen van toezichthouders. Hierdoor kunnen ze tijdens het ontwikkelen en testen al rekening houden met het voldoen aan de eisen van de AI Act.

De verwachting is dat deze pilot zal zorgen voor een handleiding die gebruikt kan worden in toekomstige sandboxes. Ook zullen de resultaten van de pilot gebruikt worden om het voorstel van de AI Act aan te scherpen. Een van de doelen is ook om informatie te verzamelen specifiek voor toezichthouders, over hoe die sandboxes het best kunnen organiseren.

Het project zal beginnen in oktober 2022 en de resultaten worden naar verwachting in het najaar van 2023 gepresenteerd. Dat wordt dus nog heel even wachten. Andere lidstaten zijn ook welkom om mee te doen met de pilot om de Spaanse pilot Europeaans te maken.

De Spaanse overheid investeert EUR 4.3 miljoen in deze pilot. De Spaanse pilot kan zich niet op alle sectoren richten en zal zich waarschijnlijk focussen op een beperkt aantal sectoren zoals Health. Mogelijk betekent dit dat Nederland alsnog frontrunner kan worden voor pilots van een AI regulatory sandbox toepassingsgebieden die voor Nederland van belang zijn zoals mobiliteit, agro en industrie.

 

Voor meer informatie over een regulatory sandbox zie:

https://bg.legal/ai-regulatory-sandboxes-en-data

Of neem contact op met Jos van der Wijst (wijst@bg.legal).