We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

AI Act update

Voor context kunt u ons overzichtsartikel over de AI Act lezen.

Op Europees niveau wordt in verschillende commissies onderhandeld over het voorstel voor de AI Act. In het Europees Parlement zullen de IMCO en LIBE commissies de onderhandelingen gaan leiden. Hiervoor krijgen ze input van de andere commissies, waarvan een aantal al conceptrapporten hebben gepubliceerd:

Binnen de Raad van de Europese Unie wordt ook onderhandeld over de concrete invulling van het wetsvoorstel. Het voorstel wordt in stukken behandeld, waarna de bijgewerkte tekst per hoofdstuk wordt gepubliceerd. Dit zie je met name terug in de artikelen 33 en 53, die verder door de Raad zijn uitgewerkt. De bepalingen zijn zodanig aangepast, dat het voor de betrokken partijen duidelijk is welke bevoegdheden/taken zij hebben bij het uitvoeren van Regulatory Sandboxes. Ook wordt er een los concept geïntroduceerd: testing in real world conditions. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat providers van high-risk systemen een test van hun AI-systeem kunnen registeren. Een overzicht van de aanpassingen tot nu toe, kunt u hieronder raadplegen.