We use cookies to improve user experience and analyze website traffic.

I Agree

Nieuw hulpmiddel voor Waardevolle AI in de zorg

Nieuw hulpmiddel voor Waardevolle AI in de zorg Het Ministerie van VWS heeft samen met onderzoekers van het UMC Utrecht een hulpmiddel ontwikkeld om het innovatieproces te ondersteunen. Het Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg is onderverdeeld in zeven fases. Iedere fase heeft een gate en daarin worden er vragen gesteld over de innovatie in die fase. Deze [...]

EU Open Data richtlijn treedt in werking

Inwerkingtreding van EU Open Data richtlijn De overheid is steeds meer bezig met proactief informatie delen en ook op EU niveau wordt hier al jaren aan gewerkt. De Open Data richtlijn van 2019 (de richtlijn) over deze overheidsinformatie moest in juli al geïmplementeerd zijn bij de lidstaten. Hoewel dit in Nederland nog niet is gebeurd, is het al wel mogelijk [...]

Een AI als uitvinder?

Kan een AI-systeem aangewezen worden als uitvinder op een octrooiaanvraag? Er wordt door juristen al langer een discussie gevoerd over de vraag of een AI-systeem de uitvinder van een octrooi kan zijn. Prof. Ryan Abbott is van mening dat dit mogelijk zou moeten zijn en dat de wet hier tekort schiet. Geen enkel land heeft hier namelijk een specifieke wettelijk [...]

Slimmer prikken met data

De verdeling van de schaarse hoeveelheid coronavaccins is één van de vele vraagstukken waar de regering zich mee bezig hield. In de eerste helft van 2021 waren er 20 verschillende groepen die op verschillende momenten een vaccin kregen. De huisartsen waren verantwoordelijk voor het vaccineren van o.a. de leeftijdsgroep 60-64 jaar en de mensen met een medische indicatie. Ouderen werden [...]