Hoe is de bescherming van data juridisch geregeld?

De juridische bescherming van data is niet uniform. Voor persoonsgegevens is de AVG van toepassing, waardoor personen waarover data verzameld wordt bepaalde rechten hebben m.b.t. de bescherming van hun data. Verder hebben de verwerkingsverantwoordelijken een aantal plichten die op die rechten aansluiten.
Naast de bescherming van persoonsgegevens zijn er ook manieren om de datasets zelf te beschermen. Met een auteursrecht of een databankenrecht krijgt de rechthebbende een alleenrecht op een dataset en daarmee dus een juridische manier om een dataset te beschermen. Deze rechten zijn echter op lang niet alle vormen van data van toepassing. Als de creatie van een dataset geen aanzienlijke moeite heeft gekost zal er geen databankenrecht ontstaan en als er geen creativiteit bij komt kijken, zoals bij metingen, of geen eigen stempel, zoals bij het kopiëren van krantenartikelen, dan is er ook geen sprake van een auteursrecht. Er moet dus bewezen worden dat er wel een recht is waar de data door beschermd zou worden.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 07:48:23
  • Gewijzigd op 05-08-2021 12:44:01
  • Sectoren Gezondheid en Zorg Landbouw en Voeding Logistiek Technische Industrie Cultuur en Media Defensie Energie en Duurzaamheid Financiële Dienstverlening Gebouwde omgeving Haven en Maritiem Onderwijs Publieke diensten Veiligheid
  • Onderwerpen Data - Bescherming Data