Welke wetgeving is van toepassing op data (persoonsgegevens uitgezonderd)?

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor data, niet zijnde persoonsgegevens. Data als concept is niet gereguleerd en wordt vaak niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht zoals het auteursrecht. Om deze reden zullen partijen onderling goede afspraken moeten maken waar zij op terug kunnen vallen. Denk aan afspraken over: wie krijgt toegang tot welke data? Voor hoe lang? Wie kan de data aanvullen/aanpassen? Het is van belang dat partijen hierover nadenken en dit vastleggen in een overeenkomst.
Voor het antwoord op deze vraag omtrent persoonsgegevens, klik hier.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 08:57:36
  • Gewijzigd op 04-08-2021 13:57:19
  • Sectoren Cultuur en Media Defensie Energie en Duurzaamheid Financiële Dienstverlening Gebouwde omgeving Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Logistiek Technische Industrie Veiligheid Publieke diensten Onderwijs
  • Onderwerpen Data Data - Verplichtingen