Hoe kan eerlijkheid geconcretiseerd worden bij de beoordeling van een model?

Eerlijkheid (of behoorlijkheid in de AVG) moet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens worden ingevuld aan de hand van de omstandigheden van een geval en bestaande normen. Men moet eerlijk zijn over hoe persoonsgegevens gebruikt worden en er moet rekening mee worden gehouden dat er geen onrechtmatige negatieve effecten ontstaan voor de betrokkenen. Voor dit principe geldt dat het hele proces voor alle betrokkenen eerlijk moet zijn; het is niet zo dat één deel van het proces de mate van eerlijkheid van een ander proces kan compenseren. Bij het beoordelen van de uitkomsten van een model speelt mee of de betrokkenen de uitkomsten als rechtvaardig ervaren.
Eerlijkheid gaat dus verder dan rechtmatigheid in de context van de AVG en moet door de verwerkingsverantwoordelijke worden gemotiveerd en verantwoord worden. Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/toezicht_op_ai_en_algoritmes.pdf pagina 5 en 6

Details

  • Toegevoegd op 30-07-2021 12:45:57
  • Gewijzigd op 25-08-2021 10:15:13
  • Sectoren Cultuur en Media Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Publieke diensten Gebouwde omgeving Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Logistiek Veiligheid Onderwijs
  • Onderwerpen AI AI - Verantwoordelijkheden