Hoe kan men een op data gebaseerde samenwerking regelen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het databankenrecht. Wanneer de data wordt beschermd door het databankenrecht, dan kan de rechthebbende van deze data een licentie afgeven voor het gebruik van een substantieel deel van de data uit zijn databank. Op deze manier kunnen de licentiegever en de licentienemer samenwerken.

Wanneer de data niet wordt beschermd door het databankenrecht, dan zullen de partijen onderling contractuele afspraken moeten maken. Het is van belang dat partijen nadenken over wie toegang krijgt tot de data, voor welke periode, tegen welke prijs, wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de data en wat er gebeurt wanneer de samenwerking door een der partijen wordt beëindigd. Gezien het feit dat hierover niets is vastgelegd in de wet, zijn partijen vrij om bepaalde afspraken te maken.

Wanneer het gaat om een samenwerking op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG, dan is het van belang om te letten op de eisen die de AVG stelt aan een verwerker en een verwerkersovereenkomst. 

Details

  • Toegevoegd op 04-06-2021 14:32:22
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:47:50
  • Sectoren Defensie Cultuur en Media Veiligheid Financiële Dienstverlening Technische Industrie Logistiek Energie en Duurzaamheid Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Gebouwde omgeving Publieke diensten Gezondheid en Zorg Onderwijs
  • Onderwerpen Data - Samenwerking Data