Wie heeft recht op bescherming van data?

De rechthebbende van een recht op een dataset heeft een aantal rechten om de dataset te beschermen, bijvoorbeeld het alleenrecht om de verveelvoudiging en distributie van de dataset te regelen. Hiermee heeft de rechthebbende een recht tegenover iedereen. Dit is anders bij een afspraak in een contract; daar gelden de afspraken alleen tegenover de andere partij.
Als er persoonsgegevens in een dataset zitten, dan heeft de betrokken persoon het recht dat zijn data beschermd wordt door de verwerkingsverantwoordelijke van de dataset. De verwerkingsverantwoordelijke heeft dan ook de plicht om de data te beschermen.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 07:54:50
  • Gewijzigd op 07-01-2022 10:35:54
  • Sectoren Gebouwde omgeving Gezondheid en Zorg Logistiek Veiligheid Onderwijs Publieke diensten Landbouw en Voeding Cultuur en Media Technische Industrie Financiële Dienstverlening Energie en Duurzaamheid Haven en Maritiem Defensie
  • Onderwerpen Data Data - Bescherming