Hoeveel moeite moet er worden besteed aan onderhoud van datasets?

In principe mag iedereen zelf bepalen hoe ze openbare datasets onderhouden. Bij vrijwel alle openbare datasets is een disclaimer gevoegd die ongeveer het volgende inhoudt: ‘Wij hebben ons best gedaan om fouten te voorkomen, maar gebruik is op eigen risico’. Er is dus geen algemene verplichting om datasets te onderhouden. Zodra je in een contractuele relatie terecht komt, kan er wel een verplichting ontstaan. Als je een garantie afgeeft voor een dataset die je verkoopt, dan moet je die waar kunnen maken. Een betalende klant zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met een disclaimer die alle verantwoordelijkheid voor fouten in de dataset afschuift en dus een vorm van kwaliteitsgarantie eisen. 
Zodra de Richtlijn 2019/770 (Richtlijn digitale inhoud) geïmplementeerd wordt, zal een handelaar in datasets moeten voldoen aan conformiteitseisen die lijken op de eisen die nu al gelden voor fysieke producten. Het digitale product moet bijvoorbeeld voldoen aan de productomschrijving en geschikt zijn voor het doel waarvoor het product is gemaakt. Hierdoor wordt de positie van de consument, dus niet voor professionele partijen, versterkt.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 09:11:24
  • Gewijzigd op 04-08-2021 13:32:32
  • Sectoren Cultuur en Media Defensie Energie en Duurzaamheid Gezondheid en Zorg Financiële Dienstverlening Gebouwde omgeving Haven en Maritiem Technische Industrie Veiligheid Landbouw en Voeding Logistiek Onderwijs Publieke diensten
  • Onderwerpen Data Data - Verplichtingen