Mogen er nieuwe variabelen gecreëerd worden op basis van mogelijk gevoelige data?

Het is alleen toegestaan gevoelige persoonsgegevens te verwerken, als je je kan beroepen op een van de tien uitzonderingen op het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens én op een van de zes normale verwerkingsgronden. Dat is een eerste voorwaarde voor het creëren van nieuwe variabelen. Daarnaast mag data alleen worden verwerkt binnen het doel waarvoor die data verzameld is. Als er aan deze voorwaarden wordt voldaan, is er een goede kans dat er nieuwe variabelen gecreëerd mogen worden op basis van gevoelige persoonsgegevens. Hierbij is het van belang dat je kan beargumenteren waarom het creëren van de variabelen binnen het verwerkingsdoel past. In dit kader is het zeer aan te raden om alleen nieuwe variabelen te creëren, als dit bevorderlijk is voor de betrokkenen wiens data verwerkt wordt.

Details

  • Toegevoegd op 25-06-2021 09:00:25
  • Gewijzigd op 10-08-2021 13:32:20
  • Sectoren Landbouw en Voeding Cultuur en Media Energie en Duurzaamheid Financiële Dienstverlening Haven en Maritiem Gezondheid en Zorg Technische Industrie Defensie Gebouwde omgeving Onderwijs Logistiek Publieke diensten
  • Onderwerpen Data Data - Bescherming Data - Mogelijkheden