Het Joint Research Center (JRC) van de Europese Unie heeft geconstateerd dat er bij discussies over AI niet altijd dezelfde termen worden gebruikt. Om te zorgen dat er in gesprekken tussen beleidsmakers, academici en het bedrijfsleven minder misverstanden zijn, heeft het JRC daarom een verklarende woordenlijst ontwikkeld op basis van publicaties die op het grensvlak tussen die verschillende groepen zijn gemaakt. De lijst bevat 230 termen met daarbij definities en referenties naar de bronnen.

Het JRC is een onafhankelijk onderzoeksinstituut met als doel om de EU te voorzien van de kennis die nodig is voor beleid gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Details

  • Toegevoegd op 26-10-2022 08:37:24
  • Gewijzigd op 26-10-2022 08:37:24
  • Sectoren Cultuur en Media Gebouwde omgeving Landbouw en Voeding Publieke diensten Veiligheid Financiële Dienstverlening Technische Industrie Defensie Energie en Duurzaamheid Gezondheid en Zorg Onderwijs Haven en Maritiem Logistiek
  • Onderwerpen AI
  • Bijlage jrc_ai_glossary_1666685729.pdf
    Download bijlage