Van wie is de dataset die een ontwikkelaar voor zijn klant maakt?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het type recht dat ontstaat bij het maken van de dataset.
Als er een databankrecht ontstaat, waarmee de dataset als structuur wordt beschermd, dan komt het recht toe aan de partij die het economische risico draagt bij het maken van de dataset. Het is dan wel mogelijk om in de opdrachtovereenkomst op te nemen dat het databankrecht overgedragen moet worden naar de klant. Voor de levering van het recht is dan nog een leveringsakte nodig als de dataset af is.
Mocht er een auteursrecht ontstaan, waarmee de inhoud van de dataset wordt beschermd, dan komt die in principe toe aan de maker. De maker kan een (rechts)persoon zijn of een groep, die het werk met behulp van hun kennis en creativiteit hebben gecreëerd. Het auteursrecht kan worden overgedragen, maar dit moet wel expliciet gebeuren, net als het databankrecht.
Als geen van deze rechten van toepassing zijn dan moeten de partijen onderling afspreken wie welke verplichtingen heeft met betrekking tot de kwaliteit van en toegang tot de data.
Als er meerdere rechten ontstaan mag de rechthebbende zelf kiezen welke hij gebruikt. Mocht de opdrachtgever het databankrecht hebben en de ontwikkelaar het auteursrecht op de inhoud, dan kan de ontwikkelaar met zijn auteursrecht het verveelvoudigen van de dataset tegenhouden, aangezien die materiaal bevat waar de ontwikkelaar een auteursrecht op heeft.

Details

  • Toegevoegd op 23-07-2021 07:30:53
  • Gewijzigd op 05-08-2021 14:45:23
  • Sectoren Veiligheid Cultuur en Media Energie en Duurzaamheid Gezondheid en Zorg Haven en Maritiem Landbouw en Voeding Technische Industrie Defensie Gebouwde omgeving Publieke diensten Onderwijs Logistiek Financiële Dienstverlening
  • Onderwerpen Data - Eigendom Data